4-та Транснационална Проектна Среща в София, България за проекта "WIN"

Няколко месеца след третата транснационална среща по проекта, която се проведе в Словения, представители на 8-те партньорски организации, участващи в проекта “WIN” имаха възможност да се срещнат отново, този път в София, България.

 

По време на срещата консорциумът обсъди, наред с други неща, напредъка на третия (PR3) и четвъртия резултат от проекта (PR4). По-конкретно, разработването на курса за обучение/материали и преводи, както и пилотните дейности и подобрения. И двете бяха разработени в съответствие с насоките, дадени от водещия партньор на проекта и обратната връзка, предоставена от консорциума. Курсът за обучение съдържа учебна програма с план за обучение, резултати от обучението, обучителни материали за участниците, учебни материали за обучители в ПОО (наръчници, най-добри практики, казуси и т.н.) и инструменти за оценка на обучението. Освен това PR3-A2 A2 се отнася до прилагането и тестването на разработения курс за обучение в страните партньори. Консорциумът обсъди следващите стъпки (като пилотните дейности както за обучителния материал, така и за учебните ресурси, както и финализирането и преводите на двете) и се договори за конкретни срокове за изпълнение на всяка задача.

 

Освен това, консорциумът обсъди следващите стъпки за PR4, който е посветен на процеса на сертифициране на професионалния профил Мениджър иновации на работното място. И накрая, по време на срещата партньорите обсъдиха текущото състояние на платформата WIN (техническо развитие и национални версии), както и бъдещето на PR6: Разработване на наръчник и набор от инструменти за мениджъри за иновации на работното място и отговорни за въвеждането на политики, местни и национални органи.

Connecting Societies

Follow Us

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL