UpSenior

Повишаване на финансовите умения и грамотност на възрастните граждани

Описание на проекта

Проектът е насочен към проблемите, пред които е изправена социалната група от възрастни хора над 55-годишна възраст, като по-конкретно се стреми:
– Подкрепяне развитието на уменията за използване на основни финансови услуги
-Повишаване на знанията за идентифициране на документи, необходими за откриване на сметки във финансовите институции
-Укрепване на тяхното самочувствие чрез финансово образование
-Запознаване с финансовата система, различните такси и националните такси
– Осигуряване на практически умения за безопасно финансово управление и по-добри решения при финансовите предизвикателства
– Оборудване на възрастните граждани с практически познания за онлайн плащания, банкови операции и самостоятелно иницииране на транзакции
В рамките на транснационалния контекст на проекта UpSenior, целите са:
– Да се обучат възрастните граждани за видовете финансови опасности и последствията от тях
– Да се изградят по-добри познания на възрастните граждани, за разпознаване и проактивно адаптиране към онлайн плащанията, като са наясно със заплахите за сигурността
– Да се положат основите на политиките за финансова сигурност на по-високо/системно ниво
– Засилване на критичното мислене сред възрастните граждани по отношение на финансовата сигурност

Работни пакети

Инструмент за самооценка на рамка на компетенциите на UpSenior

 

Разработване на обучителни материали на UpSenior за повишаване на финансовата грамотност на възрастните хора

 

Сесии за пилотно тестване на проектните резултати

Нашата роля

Болкан Бридж ръководи пилотната сесия за тестване, от разработването на методологията за прилагане на тези сесии във всяка страна партньор до създаването на доклада, който ще съдържа цялата необходима обратна връзка от участниците. 

Пилотните тестови сесии ще тестват обучителните материали, разработени по проекта, за да се види дали отговарят на нуждите на целевите групи. Балкански мост ще бъде и домакин на втората среща на преходните партньори в София, България.

Подробности за проекта

Тема: 1) Подобряване на наличието на висококачествени възможности за обучение за възрастни
2) Създаване на пътища за повишаване на уменията, подобряване на достъпността и увеличаване на качеството на образованието за възрастни
Програма: Еразъм+
Сектор: Малки Партньорства за сътрудничествона Образованието за възрастни
ID на проекта: 2022-2-EL01-KA210-ADU-000093393
Уебсайт: https://upsenior.eu
Начална дата: 1/1/2023
Крайна датс: 1/5/24
Обща сума на финансиране: 60,000.00 €

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇬🇷 The Hive
🇮🇹 Crs Laghi srl
🇧🇬 Balkan Bridge

Социални медии на проекта

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL