StartGreen: Програма за ускоряване на екологичния преход на микропредприятията, стартиращите предприятия и самостоятелните предприятия

През следващите шестнадесет месеца Болкан Бридж ще има възможността да координира проекта StartGreen: Програма за ускоряване на зеления преход на микро бизнеси, стартиращи фирми (Старт-ъп) и самостоятелни предприятия. 

 

Проектът StartGreen се основава на нарастващата необходимост от подкрепа на микробизнес сектора (вкл. самостоятелни предприятия и стартиращи фирми) по пътя на зеления преход. Стартиращите и самостоятелните предприятия обикновено се сблъскват с компромиси между екологизирането и бизнес ефективността. Тези компромиси възникват, първо, поради несигурността на мерките за екологизиране и второ, тежестта върху ограничените ресурси на микро- и малките предприятия, която екологизирането може да представлява. Цялостната несигурност по отношение на екоиновациите произтича или от несигурност в областта на технологиите, търсенето или политиката. Техническата несигурност често възниква от въпроси относно техническата осъществимост, полезността, функционалността или качеството на иновацията; тази несигурност често е най-висока, когато еко-иновациите изискват промяна на бизнес модела.

 

Ето защо нашият проект StartGreen се стреми да се справи с тези предизвикателства, като създаде експертно ръководство за анализ на разходите и ползите, което ще предоставя основни данни и бизнес анализи, свързани с прехода към кръговата икономика на микробизнеси, старт-ъп фирми и самостоятелни предприятия. Експертното ръководство ще бъде проектирано като лист, идентифициращ разходите, свързани със зеления преход, включително средни първоначални разходи (капиталови разходи) и средни текущи разходи (оперативни разходи) на ниво ЕС, заедно с очакваните ползи.

 

Освен това Наръчникът за зелен бизнес преход, който ще бъде създаден като допълнителен продукт към Експертното ръководство, което ще предостави на обучителите в ПОО практически насоки за провеждане на обучение на представителите на микробизнес сектора. Чрез иновативното съдържание за обучение за идентифициране на подходящите зелени стъпки секторът на микробизнеса ще може да предприеме устойчив избор въз основа на текущия капацитет и текущите нужди на техните предприятия.

 

Наръчникът за зелен преход ще предостави на обучаващите в ПОО изчерпателни насоки за обучение на бизнеса за възприемане на моделите за зелен преход, популярни сред европейския бизнес сектор.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL