Kicro

KICRO - Разпознаване и идентифициране на болести по реколтите за устойчива безопасност на храните

Описание на проекта

Целта на проекта е да предостави на овощарския сектор инструменти за подобряване на знанията и по-добро идентифициране на болестите по културите (патологични и физиологични) и причините за тях. Целевите групи, които включват фермери и персонал на фабрики за пакетиране, са професионалното образование и обучение (ПОО), които ще получат новите средства (образователни материали и платформа за електронно обучение), разработени по този проект. Платформата за електронно обучение може да се използва и от други групи или организации на местно, регионално, национално или европейско ниво в овощарския сектор. Така че всяко лице или организация, работещи в овощарския сектор (фермери, събирачи, персонал на фабрики за пакетиране), може да се възползва от това. Тъй като материалът ще бъде достъпен във всеки формат (Word и PowerPoint), а платформата за електронно обучение (уебсайт или онлайн инструмент) ще бъде свободно достъпна за обществеността при лицензи за свободен софтуер, без разходи или ограничения, резултатите от проекта ще бъдат лесен инструмент за използване от различни заинтересовани страни. Материалът на платформата за електронно обучение ще бъде създаден от всеки партньор според селекцията на културите и болестите, извършени в началото на изпълнението на проекта, което означава, че те ще представят информацията на заинтересованите страни по разбираем, по-лесен и интересен за тях начин.

 

Въздействие

Резултатите от проекта ще бъдат разпространени сред всички фермери и персонала на фабрики за пакетиране на клъстера от заинтересовани страни, също и други партньори, местни и национални организации и обществени институции. Потенциалното въздействие на този проект е, че всички партньори ще имат достъпна, безплатна и лесна за използване онлайн платформа за електронно обучение. Съдържанието на платформата за електронно обучение (образователни материали) може да се използва и от всякакви други групи или организации на местно, регионално, национално или европейско ниво в овощарския сектор.

Нашата роля

Balkan Bridge (BG)
– Оценка на обучението за пилотен тест на заинтересованите страни (A11)
– Организиране на едно мултиплициращо събитие в България

Резултати от проекта

WP1: Управление на проекта

WP2: Селекция на култури и болести

WP3: Обучителни материали

WP4: Обучение

WP5: Разпространение и експлоатация

Подробности за проекта

Тема: – Околна среда и промени в климата
– Селско, горско и рибно стопанство
– Разработване на курсове за обучение
Програма: Erasmus+
Сектор: KA220- Cooperation partnerships in vocational education and training
Идентификатор на проекта: KA220-VET-F5E7DFB8
Уебсайт: Pending
Начална дата: To be Updated
Дата на приключване: To be Updated
Общо: 250,000.00 €

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

Партньорство

🇵🇱Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

🇧🇬 Balkan Bridge

🇮🇹 COSVITEC SOCIETA CONSORTILE ARL

🇬🇷 ANONYMI EMPORIKI ETERIA IDON DIATROFIS

🇨🇾 ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION AND ACTIVE LEARNING

🇵🇱 The Polish Farm Advisory and Training Centre not- for-profit Sp. z o. o.

Социални медии на проекта

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2022 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by Metaxa Eleftheria