Kicro

KICRO - Разпознаване и идентифициране на болести по реколтите за устойчива безопасност на храните

Описание на проекта

Целта на проекта е да предостави на овощарския сектор инструменти за подобряване на знанията и по-добро идентифициране на болестите по културите (патологични и физиологични) и причините за тях. Целевите групи, които включват фермери и персонал на фабрики за пакетиране, са професионалното образование и обучение (ПОО), които ще получат новите средства (образователни материали и платформа за електронно обучение), разработени по този проект. Платформата за електронно обучение може да се използва и от други групи или организации на местно, регионално, национално или европейско ниво в овощарския сектор. Така че всяко лице или организация, работещи в овощарския сектор (фермери, събирачи, персонал на фабрики за пакетиране), може да се възползва от това. Тъй като материалът ще бъде достъпен във всеки формат (Word и PowerPoint), а платформата за електронно обучение (уебсайт или онлайн инструмент) ще бъде свободно достъпна за обществеността при лицензи за свободен софтуер, без разходи или ограничения, резултатите от проекта ще бъдат лесен инструмент за използване от различни заинтересовани страни. Материалът на платформата за електронно обучение ще бъде създаден от всеки партньор според селекцията на културите и болестите, извършени в началото на изпълнението на проекта, което означава, че те ще представят информацията на заинтересованите страни по разбираем, по-лесен и интересен за тях начин.

 

Въздействие

Резултатите от проекта ще бъдат разпространени сред всички фермери и персонала на фабрики за пакетиране на клъстера от заинтересовани страни, също и други партньори, местни и национални организации и обществени институции. Потенциалното въздействие на този проект е, че всички партньори ще имат достъпна, безплатна и лесна за използване онлайн платформа за електронно обучение. Съдържанието на платформата за електронно обучение (образователни материали) може да се използва и от всякакви други групи или организации на местно, регионално, национално или европейско ниво в овощарския сектор.

Нашата роля

Balkan Bridge, представляващ партньорството от българска страна, ще отговаря за оценката на пилотното тестово обучение пред заинтересованите страни в Никозия, Кипър. 

След като всички образователни материали са разработени, коригирани и преведени, те ще бъдат представени в интерактивен формат чрез платформата за електронно обучение по време на мултипликационното събитие в България през август 2025 г., което ще ангажира широки заинтересовани страни от проекта, за да подобри знанията им относно болестите по културите.

Резултати от проекта

Селекцията на културите и болестите като дейност има за цел да получи подробна представа за текущите знания и умения за болестите по културите в сектора на овощарството в страните на партньорите.

 

Образователният материал е един от основните резултати от този проект и ще бъде използван за пилотно тестово обучение на заинтересованите страни, но също така и в една седмица на обучение за партньори, за да обучат мрежата на заинтересованите страни след това.

 

Обучителната дейност има за цел да предостави на 50 участници (заинтересовани страни) от овощарския сектор (фермери и персонал на пакетиращите предприятия) инструментите, генерирани в този проект, който е платформата за електронно обучение с образователни материали.

Подробности за проекта

Тема: – Околна среда и промени в климата
– Селско, горско и рибно стопанство
– Разработване на курсове за обучение
Програма: Erasmus+
Сектор: KA220- Cooperation partnerships in vocational education and training
Идентификатор на проекта: 2023-1-PL01-KA220-VET-000157664
Уебсайт: https://www.kicro.eu
Начална дата: 01/09/2023
Дата на приключване: 31/08/2025
Общо: 250,000.00 €

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇵🇱Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

🇧🇬 Balkan Bridge

🇮🇹 COSVITEC SOCIETA CONSORTILE ARL

🇬🇷 ANONYMI EMPORIKI ETERIA IDON DIATROFIS

🇨🇾 ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION AND ACTIVE LEARNING

🇵🇱 The Polish Farm Advisory and Training Centre not- for-profit Sp. z o. o.

Социални медии на проекта

Международна Партньорска Среща по проект KICRO Ломжа, Полша - 24-ти Октомври 2023г

Международна Партньорска Среща по проект KICRO Неапол, Италия 21-ви Март 2024г

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL