Колко важно е образованието относно изменението на климата?

11/04/2022

Въпреки че насърчаването на зелените политики, идеи и практики придобива все по-голяма популярност, се наблюдава диспропорция между нивото на знания и конкретни действия, които се предприемат. Тази несъразмерност трябва да бъде преодоляна, за да имаме бъдещо поколение, което има нагласата за глобално разбиране на заплахите и техните решения по темите за зеленото бъдеще на европейското общество. Повишаването на осведомеността и по този начин разбирането на ефектите от изменението на климата върху здравето ще улесни както промяната на поведението, така и обществената подкрепа за действията, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове. Въглеродният отпечатък значително влияе върху общия обем на емисиите на парникови газове – тоест онези газове в нашата атмосфера, които улавят и отделят топлина и допринасят за изменението на климата. След като имаме позитивно влияние върху нивата на въглерод в атмосферата, ще можем да предприемем активни действия за предотвратяване на заплахата от изменението на климата и неговите катастрофални последици.

 

Образованието е критичен фактор за справяне с проблема с изменението на климата. Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC) възлага отговорност на страните по Конвенцията да предприемат образователни и обществени кампании за повишаване на осведомеността относно изменението на климата и да осигурят участие на обществеността в програми и достъп до информация по въпроса. Образованието може

насърчаване на хората да променят своите нагласи и поведение; също така им помага да вземат информирани решения. В класната стая младите хора могат да бъдат научени за въздействието на глобалното затопляне и да се научат как да се адаптират към изменението на климата. Образованието дава сила на всички хора, но особено мотивира младите да предприемат действия. Познаването на фактите помага да се елиминира страхът от проблем, който често е оцветен от тъмни настроения на обществената сцена. В този контекст УНИЦЕФ се докосна до умовете и въображението на децата по света, за да улови какво означава да си дете, което расте в ерата на бързите климатични промени.

https://unfccc.int/topics/education-youth/good-practices/education-and-training/public-participation/public-awareness-participation-and-access-to-information-good-practices

Connecting Societies

Follow Us

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL