WIN PROJECT — PR1-A3:
НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

09/14/2022

Компаниите са изправени пред безпрецедентни предизвикателства в икономика, доминирана от глобализация, бърз технологичен напредък, демографски промени и бързо променящи се потребителски изисквания. Способността за непрекъснатото подобряване на продукти, услуги и процеси става от съществено значение за оцеляването и успеха.

Справянето с тези предизвикателства не може да бъде направено само от експертните екипи: те трябва да оптимизират креативността, прозренията и ангажираността на цялата „работна сила“. Лидерите трябва да окуражават другите да поемат инициативата, като ги обучават и подкрепят в името на успешните резултати. Те трябва да вдъхновяват  служителите и подкрепят тяхното участие и мнение.

 

Ключовият елемент се оказа иновацията на работното място. Той описва практики и култури на работното място, които позволяват на служителите на всички нива да използват пълноценно своите знания, компетенции и креативност. Възможностите за иновации на работното работна атмосфера, в която хората идват на работа, за да изпълняват функционалните си задачи по възможно най-ефективния начин и така да подобрят организацията. Данните показват, че иновациите на работното място водят до значителни и устойчиви подобрения както в организационно отношение, така и в ангажираността и благосъстоянието на служителите.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL