GROWTH

Иновативен подход за ангажиране на европейската младеж в положителни предприемачески инициативи

Описание на проекта

Проектът GROWTH има за цел да изследва концепциите, положителните емоции, просперитета и устойчивостта на младите чрез осветляването на нова посока на положително предприемачество, разработване на иновативен метод и курс на обучение базиран на геймифицирани инструменти, които ще дадат възможност на млади хора с по-малко възможности да започнат собствен бизнес, подпомагани от менторство,
насърчаванеи на ефектвина комбинация от бизнес подход и висока лична самооценка.
Конкретните резултати трябва да поставят основата за генериране, прилагане и насърчаване на устойчиви иновативни идеи и бизнес планове, разработени и получени от млади хора, ръководени от младежки работници, които ще им позволят да растат като млади предприемачи, развиват и използват уменията си, повишавайки самооценката си, подчертавайки важността на положителнато психология и да доближавайки ги до предприемачеството.

Работни пакети

WP1: Управление на проекти

WP2: Наръчник и учебни програми на GROWTH

WP3: Разработване на геймифицирана платформа и прилагане на програма за наставничество

WP4: Разработване на набор от инструменти за младежки работници и младежки организации

WP5: Разпространение и използване

Нашата роля

WP2-A2: Съставяне на карта на основните характеристики на стартиращите предприятия и събиране на добри практики

WP3-A6: Изпълнение на програмата за наставничество и оценка

WP5: Кампания за повишаване на осведомеността в България

Impact

Основният очакван резултат от проекта GROWTH е да се генерират, реализират и популяризират устойчиви идеи и бизнес планове на младежи, които ще им позволят да се развиват като млади предприемачи, да повишат самочувствието си и да се доближат до предприемачеството, както и намерението да се подкрепят младежките работници и организации чрез по-нататъшно развитие на техните професионални знания, умения и компетенции. Постигането на целите на проекта и осигуряването на устойчиви резултати изискват сътрудничество и взаимодействие. В желанието си да се избегне осъществяването на дейности в една-единствена държава , изборът на
партньори от различни националности от Европа ще допринесе за обмена на подходящи знания и практики с цел изграждане на капацитет в областта на младежкото предприемачество на европейско равнище.

Подробности за проекта

Тема: Подпомагане на адаптирането на младите хора към пазара на труда
Програма: Еразъм+
Сектор: Партньорства за сътрудничество в областта на Младежта
ID на проекта: KA220-YOU-E2D0DA11
Уебсайт: В процес..
Начална дата: 1/2/2023
Крайна датс: 01/02/2025
Обща сума на финансиране: 250,000.00 €

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньорство

🇮🇹 Associazione Culturale Pro.m.e.t.eu.s
🇧🇪 Connect Your City – Brussels
🇮🇪 Eurospeak Limited
🇬🇷 Innovation Hive
🇬🇷 Innovation Bee
🇧🇬 Balkan Bridge EOOD
🇦🇹 Education and Social Innovation Centre of Austria – ESICA.

Социални медии на проекта

Connecting Societies

Find Us

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2022 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by Metaxa Eleftheria