GROWTH

Иновативен подход за ангажиране на европейската младеж в положителни предприемачески инициативи

Описание на проекта

Проектът GROWTH има за цел да изследва концепциите, положителните емоции, просперитета и устойчивостта на младите чрез осветляването на нова посока на положително предприемачество, разработване на иновативен метод и курс на обучение базиран на геймифицирани инструменти, които ще дадат възможност на млади хора с по-малко възможности да започнат собствен бизнес, подпомагани от менторство,
насърчаванеи на ефектвина комбинация от бизнес подход и висока лична самооценка.
Конкретните резултати трябва да поставят основата за генериране, прилагане и насърчаване на устойчиви иновативни идеи и бизнес планове, разработени и получени от млади хора, ръководени от младежки работници, които ще им позволят да растат като млади предприемачи, развиват и използват уменията си, повишавайки самооценката си, подчертавайки важността на положителнато психология и да доближавайки ги до предприемачеството.

Работни пакети

Наръчник и обучителна програма на GROWTH за ангажиране на европейската младеж в положителни предприемачески инициативи

Разработване на геймифицирана платформа и прилагане на програма за наставничество

Разработване на набор от инструменти за младежки работници и младежки организации

Нашата роля

Като част от партньорството за проект GROWTH Болкан Бридж ръководи картографирането на основните черти на стартиращи компании и събирането на добри практики. Тази дейност включва разработването на методология за прилагане на кабинетни и теренни изследвания и след това създаване на обобщен доклад от всички партньори. 

Болкан Бридж също ще отговаря за разработването на насоките на менторската програма, тази програма има за цел да назначи ментори със солиден опит и експертиза в индустрия, ориентирана към иновациите, опит в предприемачеството от първа ръка или специфични умения, полезни за разрастване на стартиращ бизнес.

Въздействие

Основният очакван резултат от проекта GROWTH е да се генерират, реализират и популяризират устойчиви идеи и бизнес планове на младежи, които ще им позволят да се развиват като млади предприемачи, да повишат самочувствието си и да се доближат до предприемачеството, както и намерението да се подкрепят младежките работници и организации чрез по-нататъшно развитие на техните професионални знания, умения и компетенции. Постигането на целите на проекта и осигуряването на устойчиви резултати изискват сътрудничество и взаимодействие. В желанието си да се избегне осъществяването на дейности в една-единствена държава , изборът на
партньори от различни националности от Европа ще допринесе за обмена на подходящи знания и практики с цел изграждане на капацитет в областта на младежкото предприемачество на европейско равнище.

Подробности за проекта

Тема: Подпомагане на адаптирането на младите хора към пазара на труда
Програма: Еразъм+
Сектор: Партньорства за сътрудничество в областта на Младежта
ID на проекта: 2022-2-IT03-KA220-YOU-000093446
Уебсайт: https://growth-project.eu
Начална дата: 1/2/2023
Крайна датс: 01/02/2025
Обща сума на финансиране: 250,000.00 €

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇮🇹 Associazione Culturale Pro.m.e.t.eu.s
🇧🇪 Connect Your City – Brussels
🇮🇪 Eurospeak Limited
🇬🇷 Innovation Hive
🇬🇷 Innovation Bee
🇧🇬 Balkan Bridge EOOD
🇦🇹 Education and Social Innovation Centre of Austria – ESICA.

Социални медии на проекта

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL