G.A.T.E

Утвърждаване на пола чрез предприемачество

Описание на проекта

Общата цел на проекта е насърчаване на предприемаческата инициатива на млади транс хора. Истината е че, не само най-уязвимите млади хора се сблъскват с по-големи бариери за навлизане в света на труда и на работното място чрез вертикални и хоризонтални практики на мобинг, но също така те са статистически по-малко стимулирани да предприемат автономни инициативи. Ето защо проектът, чрез действията на младежки работници, е конкретно посветен на подкрепата на тази конкретна целева група, която иска да постигне тази макро цел.

1: Семинар, включващ фасилитатори за разработване на подходи за повишаване на самочувствието и самочувствието сред транссексуални младежи

2: Семинар за създаване на специфични инструменти и практики за придружаване на транс младежи при започване на предприемачески дейности

Партньори

🇧🇬 Balkan Bridge

🇮🇹 Gruppo Trans APS

🇷🇸 Asocijacija Duga

Подробности за проекта

Тема: Проектът има общата цел да популяризира предприемаческата инициатива на транссексуални младежи на 20 години
и 30-те години

програма: Erasmus+
Сектор: KA210-YOU-Cooperation partnerships in Youth
ID на проекта: В очакване
уебсайт: В очакване
Начална дата: 1/1/2024
Крайна дата: В очакване
Обща безвъзмездна помощ: 60,000€

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Нашата роля

Balkan Bridge ще допринесе за проекта, като 

1) бъде домакин на втората международна дейност, която има за цел да създаде специфични инструменти и практики, които да придружават трансмладежи в започването на предприемаческа дейност 

2) Съвместно създаване на „Дигитален набор от инструменти за млади предприемачи“ заедно с другите партньори 

3) Ще организира събитие за повишаване на осведомеността в София, България

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL