E-LIT ADULTS

Енергийна грамотност за възрастни: иновативен подход за намаляване на енергийната бедност

Описание на проекта

Проектът E-LIT ADULTS има за цел да сравни и съпостави пропуските в знанията и уменията за енергийна грамотност сред възрастните в риск от енергийна бедност и да идентифицира ключови области за подобрение, да подобри знанията и уменията за енергийна грамотност на възрастните, изправени пред енергийна бедност, да си сътрудничи със заинтересованите страни, като гарантира, че обучителните материали са широко разпространени адаптиран и съобразен с приоритетите относно енергийната бедност и разработване на онлайн платформа като център за информация, ресурси и мрежи за енергийна грамотност

Въздействие

Проектът „E-lit Adults“ ще предостави гъвкави и висококачествени възможности за обучение на възрастните, изложени на риск от енергийна бедност, на местно ниво. Това ще им даде възможност да вземат информирани решения относно използването на енергия и да намалят сметките си за енергия, което ще доведе до намаляване на риска от енергийна бедност и до намаляване на въглеродния отпечатък. Същевременно проектът ще обогати значително обучителната среда за възрастни, като допринесе за цялостното повишаване на квалификацията на възможностите за обучение през целия живот. Сътрудничеството със заинтересовани страни като доставчиците на енергия и местните власти ще гарантира, че обучителните материали и възможностите за обучение са съобразени с националните и регионалните приоритети в областта на енергийната бедност, като ще подкрепи усилията на властите за справяне с този проблем. Платформата за работа в мрежа ще улесни обмена на знания и най-добри практики, свързани с енергийната грамотност, като насърчи създаването на енергийна общност на национално равнище. Цялостната стратегия за разпространение, ангажираща партньори на национално равнище, ще повиши осведомеността и ще насърчи по-нататъшни действия по отношение на енергийната бедност и енергийната грамотност, допринасяйки за борбата с изменението на климата.

Работни пакети

Генерирането на задълбочени изследователски доклад за знанията за енергийната грамотност има за цел да представи цялостен анализ в 5-тте страни на партньорите чрез изследване на причините за значителните разлики в енергийната бедност в ЕС сред хората, които са изложени по подобен начин на риск, въз основа на първични и вторични нива на изследване.

 

Обучителният курс „E-lit“ ще използва прозрения, получени от анализа на предходната дейност. Курсът ще помогне на лица, изправени пред или изложени на риск от енергийна бедност, да подобрят своята енергийна грамотност и да намалят излагането си на фактори причиняващи енергийната бедност.

 

Платформата „E-lit“ ще допринесе за насърчаване на обмена на знания между поколенията, международно партньорско обучение и ангажиране на местните власти в подкрепа на създаването на енергийни общности.

Нашата роля

Болкан Бридж ще бъде водещ партньор в дейностите по разпространение с цел осигуряване на възможно най-широка видимост и обхват на проекта. За да се постигне това, експертите по комуникации и маркетинг на Болкан Бридж ще създадат и поддържат визуалната идентичност на проекта чрез инструменти като лого, брошури, флаери, страници в социалните медии и промоционални видеоклипове, които ще осигурят видимостта на проекта. 

В самото начало на проекта Болкан Бридж беше домакин на началната среща в София, България, където бяха установени планът за разпространение и процедурата за координиране на дейностите по разпространение.

Подробности за проекта

Тема: Обучение за възрастни

Програма: Erasmus+
Сектор: KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education
Идентификатор на проекта: 2023-1-LT01-KA220-ADU-000154544
Уебсайт: Pending
Начална дата: 1/1/24
Общо: 250,000€

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇱🇹 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
🇱🇹 ART+INN (Menas ir inovacijos)
🇧🇬 Balkan Bridge
🇬🇷CLUSTER VIOOIKONOMIAS KAI PERIVALLONTOS DYTIKIS MAKEDONIAS 
🇦🇹 Strateco OG
🇮🇹 CULTUM

 

Социални медии на проекта

Болкан Бридж - домакин на Първата Международна Партньорска Среща по проект E-lit Adults София, България - 20-ти Февруари 2024г

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL