E-LIT ADULTS

Енергийна грамотност за възрастни: иновативен подход за намаляване на енергийната бедност

Описание на проекта

Проектът E-LIT ADULTS има за цел да сравни и съпостави пропуските в знанията и уменията за енергийна грамотност сред възрастните в риск от енергийна бедност и да идентифицира ключови области за подобрение, да подобри знанията и уменията за енергийна грамотност на възрастните, изправени пред енергийна бедност, да си сътрудничи със заинтересованите страни, като гарантира, че обучителните материали са широко разпространени адаптиран и съобразен с приоритетите относно енергийната бедност и разработване на онлайн платформа като център за информация, ресурси и мрежи за енергийна грамотност

Въздействие

Проектът „E-lit Adults“ ще предостави гъвкави и висококачествени възможности за обучение на възрастните, изложени на риск от енергийна бедност, на местно ниво. Това ще им даде възможност да вземат информирани решения относно използването на енергия и да намалят сметките си за енергия, което ще доведе до намаляване на риска от енергийна бедност и до намаляване на въглеродния отпечатък. Същевременно проектът ще обогати значително обучителната среда за възрастни, като допринесе за цялостното повишаване на квалификацията на възможностите за обучение през целия живот. Сътрудничеството със заинтересовани страни като доставчиците на енергия и местните власти ще гарантира, че обучителните материали и възможностите за обучение са съобразени с националните и регионалните приоритети в областта на енергийната бедност, като ще подкрепи усилията на властите за справяне с този проблем. Платформата за работа в мрежа ще улесни обмена на знания и най-добри практики, свързани с енергийната грамотност, като насърчи създаването на енергийна общност на национално равнище. Цялостната стратегия за разпространение, ангажираща партньори на национално равнище, ще повиши осведомеността и ще насърчи по-нататъшни действия по отношение на енергийната бедност и енергийната грамотност, допринасяйки за борбата с изменението на климата.

Работни пакети

WP1: Управление на проекта

WP2: Провеждане на задълбочено проучване

WP3: Обучителен курс „E-lit“

WP4: ‘E-lit’ мрежа

Нашата роля

Balkan Bridge (BG)
Домакин на началната среща в София, България
Разработване на план за разпространение и координиране на дейностите

Подробности за проекта

Тема: Обучение за възрастни

Програма: Erasmus+
Сектор: KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education
Идентификатор на проекта: Pending
Уебсайт: Pending
Начална дата: 1/1/24
Общо: 250,000€

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

Партньорство

🇱🇹 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
🇱🇹 ART+INN (Menas ir inovacijos)
🇧🇬 Balkan Bridge
🇬🇷CLUSTER VIOOIKONOMIAS KAI PERIVALLONTOS DYTIKIS MAKEDONIAS 
🇦🇹 Strateco OG
🇮🇹 CULTUM

 

Социални медии на проекта

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2022 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by Metaxa Eleftheria