BeHerVoice

Описание на проекта

Проектът има за цел да повиши осведомеността на работещите с младежи относно насилието в интимен партньор (НИП) и да увеличи капацитета им да предоставят асистенти. Освен това има за цел да увеличи капацитета на общността да реагира ефективно на НИП, като предоставя необходимата подкрепа на жени в опасни ситуации. Друга цел на проекта е да се повишат знанията на жените за насилствените връзки, като се осигури образование, ресурси и подкрепа за тяхното овластяване и намаляване на разпространението на НИП чрез обучение на хората за неговите причини и последици.

1: СПРЕТЕ насилието над интимен партньор – онлайн обучение и транснационален курс за обучение

2: Сформиране на целева група „Овластени жени“

3: Как да избягаме от насилствена връзка?

Партньори

🇧🇬 Balkan Bridge

🇬🇷 Erifuil 

🇲🇰 Sunshine Kids

Подробности за проекта

Тема:Повишаване на осведомеността относно насилието от страна на интимния партньор

програма: Erasmus+
Сектор: KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education
ID на проекта: В очакване
уебсайт: В очакване
Начална дата: 1/2/2024
Крайна дата: В очакване
Обща безвъзмездна помощ: 30,000€

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Нашата роля

Балкански мост ще отговаря за създаването на група за оцелели от IPV или жени в риск от насилие в България. Основните цели на групата ще бъдат да подкрепя и овластява тези жени и да им предоставя информация (т.е. правни възможности и т.н.) за това как да прекратят или избегнат връзка с насилие. Балкански мост ще има регулярни срещи с тях.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL