Втора Партньорска среща по проект на DG-VET в Грац, Австрия

05/02/2022

Втората транснационална партньорска среща на проекта на DG VET  се проведе в Грац, Австрия на 8 и 9 ноември 2022 г. Партньорите бяха посрешнати с голямо гостоприемство от LEVILO, което улесни срещата, за да обхване всички важни точки.

В съответствие с дневния ред на срещата, организацията, която беше отговорна за координацията на PR1, представи ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЕТОСТТА НА МЛАДИТЕ/ЖЕНИ, КОИТО СА ИЗВЪН РАБОТНА ЗАЕТОСТ В СЕКТОРИТЕ НА ЦИФРОВАТА И ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА. Документът е създаден въз основа на националните доклади, които всеки партньор е изготвил, относно текущата ситуация в тяхната страна и допълнително преведен на националния език на всеки партньор.

Освен това PR2: Земеделие 4.0: Подготвяне на млади NEETs с основни и напреднали дигитални и зелени умения беше обстойно обсъден, тъй като партньорите от DG-VET бяха подготвили предварително разпределение на модулите за обучение и представиха въведение в темите. Конкретен акцент беше поставен върху концепцията за „Земеделие 4.0“: нов подход към селското стопанство като устойчиво и регенеративно

доставчик на решения, надграждащ развитието на човешкия капитал чрез подход ‘’отдолу нагоре’’, използващ цифрови платформи и регенеративни методи.

Бяха обсъдени текущото състояние и предстоящите стъпки, свързани с дейностите по Финансово управление, Осигуряване на качеството и Дисеминация, за да може консорциумът да осигури ефективно управление на проекта на DG-VET и да постигне най-високо качество на резултатите от проекта.

Следващата Транснационална Партньорска Среща ще се проведе в Никозия, Кипър през месец МАЙ 2023 г. Тя ще бъде домакинствана от STANDO като партньор, ръководещ Осигуряването на качеството.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL