ZERO WASTE

Иновативен подход за ефективно управление на разхищаването на храна, който да поощри младите хора да я ценят и редуцират изхвърлянето ѝ.

Описание на проекта

Всяка година около 1/3 от храната, предназначена за консумация от човека (1,3 милиарда тона), попада на сметището, като енергията, водата и химикалите, използвани за нейното производство остават напразно похабени. Разхищаването на храна е не само етичен и икономически проблем, то също така изчерпва невъзобновяемите и ограничени природни ресурси на околната среда. Цялата тази храна, която отива на сметището увеличава емисиите на парникови газове и допринася за глобалното затопляне {само хранителните отпадъци генерират около 8% от глобалните емисии на парникови газове (FAO, 2015)}. Разхищаването на храната е проблем, който трябва да бъде решен в рамките на европейската политика за прехода на Европа към първия в света неутрален по отношение на климата континент. Най-добрият начин за предотвратяване на разхищаването на храна е да се образова, вдъхновява и насърчава обществеността, и особено младите поколения, в предприемането на действия срещу този глобален проблем. Учениците, като бъдещото поколение, са най-важните хора, до които трябва да се достигне при опитите за промяна на вече установените навици. По-конкретно, учениците в училищата и техните учители биха могли да играят значителна и важна роля за намаляването на разхищаването на храната. Основната цел на проект „ZERO WASTE” е учителите в училищата да се информират и образоват чрез иновативен учебен материал за социалните, екологичните и финансовите последици от разхищаването на храната и добрите практики за редуцирането му. Учителите ще имат възможността да включат учебните материали за вредата от разхищаването на храна в часовете си, за да повишат осведомеността и да предадат знанията на своите ученици. Крайната цел на този проект е както учители, така и ученици (и в резултат на това техните семейства) да бъдат посредниците към нов начин на живот, основан на кръговата икономика, правилното управление на ежедневната консумация на храна и минимизирането на разхищението. Мотото на този процес е: „Използвай разумно, редуцирай, рециклирай“.

Проектни дейности

ПД1: ZERO WASTE Европейски обобщен доклад, анализиращ нуждите от добра стратегия за намаляване на разхищаването на храна в Училищното образование.

ПД2: Разработване на учебни материали ZERO WASTE, пилотнo тестване и препоръки за въвеждането на добри практики.

ПД3: Разработване на ZERO WASTE интерактивна образователна игра, която да информира за добрите стратегии срещу разхищаването на храната.

ПД4: Разработване на ZERO WASTE пакет от инструменти и практики, предназначен за различни организации в сферата на образованието.

Информация за проекта

Тема:Образование
Програма:Еразъм +
Сектор:Училищно образование
ID на проекта:2021-1-RO01-KA220-SCH-000032588
Уебсайт:https://zero-waste-project.eu/
Начална дата:1/11/2021
Крайна дата:1/11/2023
Обща сума на финансиране:211,762.00€

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява вижданията единствено на автора и Комисията не носи отговорност за неправомерно използване на информацията в нея.

ПАРТНЬОРИ

🇷🇴 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA – TURNU MAGURELE (Румъния)
🇷🇴 DOT2DOT (Гърция)
🇨🇾 CSI CENTER (Кипър)
🇬🇷 INNOVATION HIVE (Гърция)
🇮🇹 PETIT PAS (Италия)
🇪🇸 GEINNOVA (Испания)
🇹🇷 GELECEGIN EGITIM (Турция)
🇧🇬 BALKAN BRIDGE (България)

Социални мрежи на проекта

Мултипликационно Събитие за разпространение на резултатите по проект Zero Waste Софийска Математическа Гимназия ‘Паисий Хилендарски’ 27-ми Октомври 2023г

Международна Партньорска Среща по проект Zero Waste Трани, Италия 28/2/23 - 1/3/23

Международна Партньорска Среща по проект Zero Waste Сарагоса, Испания 7-ми и 8-ми Юни 2023г

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL