Иновации на работното място, защо е важно?

05/17/2022

Компаниите са изправени пред безпрецедентни предизвикателства в икономика, доминирана от глобализация, бърз технологичен напредък, демографски промени и бързо променящи се потребителски изисквания. Способността за непрекъснатото подобряване на продукти, услуги и процеси става от съществено значение за оцеляването и успеха.

Справянето с тези предизвикателства не може да бъде направено само от експертните екипи: те трябва да оптимизират креативността, прозренията и ангажираността на цялата „работна сила“. Лидерите трябва да окуражават другите да поемат инициативата, като ги обучават и подкрепят в името на успешните резултати. Те трябва да вдъхновяват  служителите и подкрепят тяхното участие и мнение.

Иновациите, производителността и ангажираността се обсъждат навсякъде. Така че защо са толкова трудни за постигане?

Предизвикателството пред лидерите е да възприемат системен поглед върху собствените си организационни структури и практики. Създаването на културата на иновациите и предприемачеството, необходими за предизвикателствата на двадесет и първи век, изисква упоритост. Това означава да се изправите срещу дълбоко вкоренени нагласи и поведение, да зададете трудни въпроси и да бъдете отворени за опит от различни други организации.

Как изглежда високопроизводителната, иновативна и успешна организация?

През 2001 г. Европейската комисия поръча проучване, предназначено да анализира доказателства както от съществуващата литература, така и от международна представителна извадка от повече от сто организации от частния и публичния сектор, всяка от които се характеризира с висока производителност и високо качество на трудовия живот. Проучването Hi-Res[1] включва сътрудничество в осем държави от ЕС и повече от сто предприятия от публичния и частния сектор във всички размери и сектори. Целта му e да открие практиките на работното място, които биха могли да създадат висока проduktiwnost, подобрен капацитет за иновации и развиващи служителите места за работа едновременно.

Ключовият елемент се оказа иновацията на работното място. Той описва практики и култури на работното място, които позволяват на служителите на всички нива да използват пълноценно своите знания, компетенции и креативност. Възможностите за иновации на работното работна атмосфера, в която хората идват на работа, за да изпълняват функционалните си задачи по възможно най-ефективния начин и така да подобрят организацията. Данните показват, че иновациите на работното място водят до значителни и устойчиви подобрения както в организационно отношение, така и в ангажираността и благосъстоянието на служителите.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL