StartGreen

Програма за ускоряване на зеления преход на микробизнеси, стартиращи фирми (Старт-ъп) и самостоятелни предприятия

Описание на проекта

Проектът StartGreen се основава на нарастващата необходимост от подкрепа на микробизнес сектора (вкл. самостоятелни предприятия и стартиращи фирми) по пътя към зеления преход. Стартиращите и самостоятелните предприятия обикновено се сблъскват с компромиси между екологизирането и ефективността на бизнеса. Тези компромиси възникват поради първо, несигурността на мерките за екологизиране и второ, тежестта върху ограничените ресурси на микро- и малките предприятия, която екологизирането може да представлява. Цялостната несигурност по отношение на екоиновациите произтича от технологична несигурност, несигурност на търсенето или политика.

Резултати от проекта

РП1: Управление на проекти

РП2: Експертно ръководство за анализ на разходите и ползите (CBA).

РП3: Наръчник за зелен преход

РП4: Бизнес семинари

РП5: Дейности по разпространение и използване

Нашата роля

Balkan Bridge е Kоординатор на Проекта като конкретни дейности, които водим са: A1: Мениджмънт на проекта и A2: Експертно ръководство за сравнение и анализ на разходите и ползите за въвеждане на зелени практики в бизнеса (CBA)

Информация

 Тема:  Хoризонтални приоритети: Околна среда и борба с изменението на климата
Сектор ПОО: Принос към иновациите в професионалното образование и обучение ; Повишаване на гъвкавостта на възможностите в професионалното образование и обучение
Допълнителни: Предприятия, индустрия, МСП и предприемачество ; Зелени умения ; Създаване на нови, иновативни или съвместни учебни програми и/или курсове

 програма: Еразъм+
 Сектор: KA210-VET – Малки партньорства в сектор Професионалното Образование и Обучение /ПОО/
 ID на проекта: 2023-2-BG01-KA210-VET-000173721
 уебсайт: В процес..
 Начална дата: 1/1/2024
 Крайна дата: 1/4/2025
 Обща безвъзмездна помощ: 60,000€

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

Партньорство

🇧🇬 Balkan Bridge

🇬🇷 The HIVE

🇸🇮 MIITR

Социални медии на проекта

Болкан Бридж - домакин на Първата Международна Партньорска Среща по проект StartGreen София, България - 11-ти Април 2024г

Свързване на обществата

Намерете ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL