MIL SKILLS

Умения за медийна и информационна грамотност на възрастни за развиване на критично мислене и борба с фалшивите новини

Описание на проекта

Проектът MIL Skills има за цел да отговори на предизвикателствата и нуждите на възрастните хора, като им даде възможност да развият медийни и информационни умения, както и на нуждите на обучителите за възрастни, като ги снабди с цялостна методология и иновативни инструменти, за да могат те ефективно да подкрепят своите обучаеми. По-конкретно, MIL Skills ще възприеме мултидисциплинарен подход към изграждането на медийни и информационни умения на възрастните хора, като интегрира понятия като информационна, цифрова и медийна грамотност, комуникационни умения, етични съображения и критично мислене. Развивайки тези умения, хората могат да станат по-информирани и ангажирани граждани, по-добре подготвени да се ориентират в сложния информационен пейзаж в цифровата ера. Освен това проектът MIL Skills ще повиши капацитета на обучителите на възрастни, на организациите за образование на възрастни и на съответните участници за това как да подобрят своите подходи и ресурси, за да подкрепят своите обучаеми в процеса на адаптиране към безопасния цифров преход в ЕС и към съответните изисквания за медийни и информационни умения. Това ще бъде постигнато чрез инструментариума MIL Skills, който ще включва практическа информация и планове на уроци за това как те могат да прилагат резултатите от MIL Skills в своята обучителна методология, както и допълнителни ресурси и инструменти, за да подкрепят обучаващите се да развиват своите медийни и информационни умения.

Работни пакети

Изследователски дейности чрез теренни проучвания и Медийно и Информационно Ръководство за компетенции чрез кабинетно проучване за медиите и информационните умения , както и нивото на критичното мислене на възрастни граждани.

 

Обучителен наръчник за развитие на умения за медийна и информационна грамотност за възрастни граждани и обучители на възрастни и пилотни дейности.

 

MIL Skills платформа за електронно обучение и онлайн настолна игра.

 

Пакет с инструменти за медийни и информационни умения за обучители на възрастни и кампании за повишаване на осведомеността.

Нашата роля

Болкан Бридж играе централна роля в проекта MIL SKILLS като лидер в:

 

  • Организация и изпълнение на пилотните дейности
  • Събиране на доказателства от пилотните дейности и адаптиране на получената обратна връзка от целевата група

Тези дейности представят прякото участие на целевата група в проекта, като им позволяват да видят и тестват вече създадените материали и да дадат обратна връзка какво им е харесало и кой аспект се нуждае от подобрение, за да отговори на техните нужди и очаквания.

Подробности за проекта

Тема: Медийна грамотност и борба с дезинформацията
Дигитална безопасност
Дигитални умения и компетенции

Програма: Erasmus+
Сектор: KA220- Cooperation partnerships in Adult Education
Идентификатор на проекта: 2023-1-LV01-KA220-ADU-000156693
Уебсайт: milskills.eu/
Начална дата: 01/10/2023
Дата на приключване: 30/09/2025
Общо: 250,000€

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇱🇻 New East
🇬🇷 INNOVATION HIVE
🇧🇬 Balkan Bridge
🇬🇷STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE 
🇨🇾 Vernian RTI
🇮🇹 Exeo Lab Srl
🇫🇷 SYNCNIFY
🇪🇸 GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL


Социални медии на проекта

Първа Международна Партньорска Среща по проект MIL SKILLS Рига, Латвия 23-ти и 24-ти Януари 2024г

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL