Международна младежка мобилност за младежки работници в Серседила, Испания

През септември 2023 г. в Cercedilla Madrid, Испания се проведе MYW TRAINING COURSE част от STAND UP! Проект ЗА БЕЖАНЦИТЕ Това е проект за мобилност, предназначен за млади работници и доброволци, за да издигнат гласа си в полза на интеграцията на бежанците и социалното включване. Проектът има за цел да предостави механизми и ресурси, така че младите хора да бъдат съпричастни към бежанците, да могат по-добре да разберат този феномен на принудително изселване и да имат аргументи в полза на интеграцията си в техните общности. Чрез проектите всички участници имаха възможност да повишат нивото си на умения и ключови компетенции, както и да насърчат участието в демократичния живот в Европа, активното гражданство, междукултурния диалог, социалното включване и солидарността.

В обучението се включиха участници от девет европейски държави. В обучението те бяха мотивирани да научат за процеса, през който преминават бежанците и кандидатите за международна закрила, както и активно да допринесат със знанията си за обогатяване на съдържанието на курса за обучение. Значението на човешките права, както и разбирането на концепциите за дискриминация, реч на омразата и толерантност, заеха важно място по време на обучението на тези млади хора.

Балкански мост беше представен от трима младежи, които взеха активно участие във всички дейности и допринесоха за обучението, споделяйки предишния си опит и начина, по който се сблъскват с темата за бежанците.

Обучението даде възможност за поле за обмен, извършвайки сравнителен анализ на различните реалности и социални отговори по проблема с бежанците във всяка от страните от консорциума.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL