GI.A.F.A

Геймифицирани приложения за хора с аутизъм

Описание на проекта

Проектът има за цел да обучи специалисти, които работят с хора с аутизъм, за да имат по-интерактивни, иновативни и игрови начини за обучение. Първата дейност има за цел да образова работещите с хора с аутизъм за различните спектри на аутизма и какви дейности са подходящи за конкретния спектър. Четирима обучители от страните партньори ще участват в тридневен курс в Сърбия. След края на обучението ще бъдат изготвени 8 видеоклипа, те ще бъдат устойчиви материали, които ще се използват за обучение на други. Вторият обучителен курс ще се проведе в България, като целта му е да въведе по-задълбочени изследвания и обучение за приложения за геймификация, които биха могли да се използват в процеса на работа с възрастни с аутизъм. Резултатът от този обучителен курс също ще бъде 8 видеоклипа, свързани с приложенията за геймификация, представени по време на срещата.

Въздействие

Да се актуализира

Работни пакети

WP1: Мениджмънт на проекта и разпространение на резултатите

WP2: Обучителен курс за повишаване на знанията на обучаващите за различни форми на аутизъм

WP3: Обучителен курс за повишаване на компетентността на обучителите в използването на инструменти, базирани на геймификация в обучението на възрастни с аутизъм

WP4: Заключителна среща

Our Role

1) Организиране и провеждане на курса за обучение за повишаване на компетентността на обучителите в използването на инструменти, базирани на геймификация в обучението за възрастни с аутизъм
2) Съвместно създаване на дигитални продукти
3) Събитие за повишаване на осведомеността в София, България

Подробности за проекта

Тема: 1) Подобряване на знанията на обучителите на възрастни за различните форми на аутизъм
2) Повишаване на компетентността на обучителите в използването на инструменти, базирани на геймификация в обучението на възрастни с аутизъм

Програма: Erasmus+
Сектор: Обучение за възрастни
ID на проекта: 2023-1-IT02-KA210-ADU-000151250
Уебсайт: В очакване
Начало на проекта : В очакване
Обща безвъзмездна помощ: 60,000€

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Партньорство

🇮🇹 Diversa Arte | Cooperativa Sociale Integrata
🇲🇰 Association LASTOVICA
🇧🇬 Balkan Bridge 
🇷🇸 International University of Novi Pazar

Социални медии на проекта

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2022 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by Metaxa Eleftheria