GI.A.F.A

Геймифицирани приложения за хора с аутизъм

Описание на проекта

Проектът има за цел да обучи специалисти, които работят с хора с аутизъм, за да имат по-интерактивни, иновативни и игрови начини за обучение. Първата дейност има за цел да образова работещите с хора с аутизъм за различните спектри на аутизма и какви дейности са подходящи за конкретния спектър. Четирима обучители от страните партньори ще участват в тридневен курс в Сърбия. След края на обучението ще бъдат изготвени 8 видеоклипа, те ще бъдат устойчиви материали, които ще се използват за обучение на други. Вторият обучителен курс ще се проведе в България, като целта му е да въведе по-задълбочени изследвания и обучение за приложения за геймификация, които биха могли да се използват в процеса на работа с възрастни с аутизъм. Резултатът от този обучителен курс също ще бъде 8 видеоклипа, свързани с приложенията за геймификация, представени по време на срещата.

Въздействие

Да се актуализира

Работни пакети

WP1: Мениджмънт на проекта и разпространение на резултатите

WP2: Обучителен курс за повишаване на знанията на обучаващите за различни форми на аутизъм

WP3: Обучителен курс за повишаване на компетентността на обучителите в използването на инструменти, базирани на геймификация в обучението на възрастни с аутизъм

WP4: Заключителна среща

Нашата роля

Като част от проекта GI.A.F.A Болкан Бридж ще бъде домакин и фасилитатор на обучителния курс за повишаване на компетентността на обучителите в използването на инструменти, базирани на геймификация в обучението на възрастни с аутизъм. 

Болкан Бридж също ще вземе участие в обучението в Нови Пазар, Сърбия, заедно с трима обучители за повишаване на знанията за различните форми на аутизъм. Заедно с останалите партньори Болкан Бридж ще участва в създаването на дигитални резултати относно формите на аутизъм и базирани на игрови инструменти, които могат да се използват в работата с възрастни с аутизъм.

Подробности за проекта

Тема: 1) Подобряване на знанията на обучителите на възрастни за различните форми на аутизъм
2) Повишаване на компетентността на обучителите в използването на инструменти, базирани на геймификация в обучението на възрастни с аутизъм

Програма: Erasmus+
Сектор: Обучение за възрастни
ID на проекта: 2023-1-IT02-KA210-ADU-000151250
Уебсайт: В очакване
Начало на проекта : В очакване
Обща безвъзмездна помощ: 60,000€

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Партньорство

🇮🇹 Diversa Arte | Cooperativa Sociale Integrata
🇲🇰 Association LASTOVICA
🇧🇬 Balkan Bridge 
🇷🇸 International University of Novi Pazar

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL