DigitUp

Повишаване на дигиталните умения на Малки и Средни бизнеси и Самостоятелни предприятия

Описание на проект

Проектът DIGITUP има за цел да разработи иновативен курс за обучение, образователна игра и инструменти за оценяване, които ще практични подходи за обучителите и учителите в ПОО в обучението и трансформацията на мениджъри на МСП и самостоятелни предприемачи в бъдещи мениджъри, въоръжени с авангардни дигитални умения, които ще им позволят да постигнат цифрова трансформация, използвайки Индустрия 4.0 и BIC технологии. Съобразен с приоритетите за справяне с дигиталната трансформация, адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда, но също така допринасяйки за иновационните инициативи в сектора на ПОО, проектът DIGITUP има за цел да разработва, внедрява, насърчава и въздейства.

Резултати от проекта

WP1: Управление на проекти

WP2: Онлайн инструмент за оценка за измерване на нивата на цифровите умения

WP3: Курс за обучение DIGITUP

WP4: Платформа за електронно обучение и сериозна игра за мениджъри на МСП и самостоятелни предприемачи

WP5: Разпространение и използване

Подробности за проекта

Topic: Справяне с цифровата трансформация чрез развитие на готовност, устойчивост и капацитет в областта на цифровите технологии
Programme: Еразъм+
Сектор: Професионално образование и обучение
Project ID: KA220-VET-A297834F
Website: https://digit-up.eu
Start Date: 10/1/2022
End Date: 09/30/2024
Total Grand: 250,000.00 €

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

Партньорство

🇨🇿 Evropska Rozvojova Agentura, s.r.o.
🇨🇾 Synthesis Center For Research And Education Limited
🇪🇸 GEINNOVA
🇬🇷 Innovation Hive
🇳🇴 Prios Kompetanse AS
🇧🇬 Balkan Bridge
🇮🇹 Consorzio di ricerca Hypatia

Социални медии на проекта

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2022 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by Metaxa Eleftheria