Бъдещето: Какво е Земеделие 4.0?

05/18/2022

Земеделие 4.0 е термин за следващите големи тенденции, пред които е изправена индустрията, включително по-голям фокус върху прецизното земеделие, цифрофизацията (IoT) и използването на големи данни за стимулиране на по-голяма ефективност на производителността с оглед нарастващото население и изменението на климата.

През 2018 г. Срещата на върха на световното правителство публикува доклад, наречен „Земеделие 4.0 – бъдещето на технологиите в земеделието“, в сътрудничество с Оливър Уайман. Докладът разглежда четирите основни събития, оказващи натиск върху селското стопанство в близко бъдеще: демография, недостиг на природни ресурси, изменение на климата и разхищение на храни.

Терминът „Земеделие 4.0” навлезе в общественото съзнание. Кои са някои от промените, които са неизбежни за бъдещето на селското стопанство?

Ролята на голямата база данни

Голямата база данни има потенциала да е от полза за цялата верига на доставки и ще играе по-голяма роля от всякога в трансформирането на селскостопанската индустрия. Усъвършенстващата се свързаност на глобалната селскостопанска мрежа предоставя огромен брой предимства нагоре и надолу по веригата на доставки: Земеделските производители могат да използват своите данни, за да прилагат правилните продукти, при правилните цени и в точното време; дистрибуторите могат да използват данни за получаване на входни данни и да се позиционират за максимално предимство на пазара; производителите могат да подобрят средствата си за производство и да се насочат по-добре към своята клиентска мрежа.

Ролята на големата база данни е промяна, вероятно най-голямата промяна, наблюдавана в селскостопанските операции през този век. Тя ще направи цялата верига по-конкурентоспособна и печеливша, но тези предимства няма да се разпространят само до тези на най-високо ниво. По-строгите спецификации и проследимостта – станали възможни благодарение на свързаността с мрежата от данни – ще увеличат възможностите по цялата верига на доставки, като същевременно ще повишат качеството, за да отговори на изискванията на местните и международни купувачи.

Нови технологии

Новите технологии вече нарушават установените норми на земеделие, като досега недостъпните устройства вече са достъпни и редовно се използват във ферми по целия свят. Скаутските дронове осигуряват „око в небето“, като разузнават за вредители в полето или сухи места, изискващи допълнително внимание. Най-новите постижения в сензорната технология означават, че дроновете вече могат да използват допълнителни дължини на вълните в светлинния спектър за оценка на културите, забелязване на плевели и болни култури от въздуха.

Подобрено прецизно земеделие и ползите от него

През последните години степента на усвояване на прецизното земеделие нараства, като пазарната стойност се очаква да нарасне от приблизително 5,09 милиарда щатски долара през 2018 г. до 9,53 милиарда щатски долара до 2023 г.

Ежедневните операции в цялата верига на доставки вече генерират огромни количества данни, използвани за подобряване на конкретната задача на всеки бизнес. Като се възползват от откритията в това огромно море отданни, фермерите могат да ги използват и така да оптимизират производителността си.

Земеделието 4.0 е повече от просто термин. То навлезе в употреба като следващата стъпка напред в селското стопанство: по-интелигентна и по-ефективна индустрия, която използва пълноценно голяма база данни и нови технологии в полза на цялата верига за доставки.

Свързваме обществата

Последвайте ни

намери ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL