D-TEACH

Дигитални средства за обучение

Описание на проекта

Проектът D-TEACH насърчава дигиталната педагогика сред обучителите от всички образователни етапи, по-добро познаване и владеене на наличните образователни приложения, което ще улесни създаването и разпространението на дигитални образователни материали. Общата цел на проекта е:
– Да обучи обучители в използването на различни образователни приложения, за създаване на съдържание, което благоприятства по-интерактивното и смислено обучение.
За постигането на тази обща цел са определени следните конкретни цели:
– Да се изберат 6-те основни образователни приложения за създаване на съдържание.
– Да се създаде ръководство за обучение чрез преживяване за всяко от избраните образователни приложения.
– Да се конвертира ръководството за обучение чрез преживяване в интерактивно съдържание, като се използват самите образователни приложения.
– Тест на ръководството за обучение чрез преживяване с обучители по време на обучителните мобилности (LTTA) в Рим

Работни пакети

РП1: Мениджмънт на проекта, оценка на качеството и разпространение на резултатите

РП2: Селекция на образователни приложения

РП3: Ръководство за обучение чрез преживяване

РП4: Обучителна мобилност /LTTA/ в Рим, Италия

Нашата роля

Balkan Bridge – Координатор на проекта:
– Координация, надзор и администриране на проекта и всички дейности.
– Организиране на 1-ва международна среща в София
– Цялостно управление и изпълнение, включително контрол на бюджета на проекта и управление на времето.
– Ръководител на дейност 1: Управление на проекта, качество и разпространение
– Сътрудничество в Дейност 2: Подбор на образователни приложения
– Сътрудничество в Дейност 3: Ръководство за учене чрез преживяване
– Сътрудничество в дейност 4: LTTA в Рим“

Подробности за проекта

Тема: Дигитално съдържание и педагогически практики
Дигитални умения и компетенции
Нови методи и подходи за обучение и преподаване

програма: Erasmus+
Сектор: KA210-VET – Малки партньорства в областта на професионалното образование и обучение
ID на проекта: 2023-2-BG01-KA210-VET-000175078
Уебсайт: В очакване
Начална дата: 1/5/2024
Дата на приключване: В очакване на
Обща безвъзмездна помощ: 60,000€

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.

Партньорство

🇧🇬 Balkan Bridge

🇪🇸 Neotalentway S.L.

🇮🇹 Skill Up Srl

Социални медии на проекта

Connecting Societies

Намерете ни

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL