Zero Waste: Иновативен подход към управлението на разхищаването на храна, за да образова младите хора да ценят храната и да намалят отпадъците

2 -ра Партньорска среща в Лариса за проекта "Zero Waste"

11/29/2022

ГЪРЦИЯ  28-29 септември 2022г.

Пет месеца след първата транснационална проектна среща в Румъния, представители на 7-те държави, участващи в проекта „Zero Waste“, имаха възможността да се срещнат отново, този път в Лариса , Гърция, в края на септември 2022 г.

 

Съгласно дневния ред на срещата, организацията, която отговаряше за координацията на PR 1 , представи Европейския обобщаващ доклад за нуждите и предизвикателствата на управлението на хранителните отпадъци в училищното образование . Документът е създаден въз основа на националните доклади , които всеки партньор е изготвил, относно текущата ситуация в тяхната страна по отношение на хранителните отпадъци и управлението на хранителните отпадъци. Синтезираният доклад включва данни, които се отнасят до съществуващата литература и практики , проведени на национално ниво, но също така представя резултатите от структуриран въпросник , адресиран до учители и ученици, който се прилага в средните училища.

 

Друга презентация, която участниците анализираха, разсъждаваха и коментираха, се отнася до Насоките за оценка на въздействието , все още свързани с PR1. След това бяха проведени дискусии по отношение на втория резултат от проекта, разработване на обучителни материали за Zero Waste, пилотни сесии и препоръки за политики . Партньорите прегледаха описанието и насоките, включени в приложението, и определиха следващите стъпки , които всяка институция трябва да предприеме по отношение на PR2. Участниците също така се възползваха от възможността да направят „мозъчна атака“ относно PR3: Zero Waste Сериозна игра за управление на хранителните отпадъци и PR4: Zero Waste Toolkit за организации в образованието .

 

По време на срещата първите 6-месечни доклади за осигуряване на качеството и оценка, разпространение и финансово управление бяха споделени от институциите, които отговарят за тези компоненти.

Connecting Societies

Follow Us

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2024 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by VT&KL