DigitUp

Повишаване на дигиталните умения на Малки и Средни бизнеси и Самостоятелни предприятия

Описание на проект

Проектът DIGITUP има за цел да разработи иновативен курс за обучение, образователна игра и инструменти за оценяване, които ще практични подходи за обучителите и учителите в ПОО в обучението и трансформацията на мениджъри на МСП и самостоятелни предприемачи в бъдещи мениджъри, въоръжени с авангардни дигитални умения, които ще им позволят да постигнат цифрова трансформация, използвайки Индустрия 4.0 и BIC технологии. Съобразен с приоритетите за справяне с дигиталната трансформация, адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда, но също така допринасяйки за иновационните инициативи в сектора на ПОО, проектът DIGITUP има за цел да разработва, внедрява, насърчава и въздейства.

Подробности за проекта

Тема: Адаптиране към дигиталната трансформация чрез развитие на цифрова устойчивост и капацитет
Програма: Еразъм +
Сектор: Професионално образование и обучение
ID на проекта: KA220-VET-A297834F
Уебсайт: https://digit-up.eu
Начална дата: 10/1/2022
Крайна дата: 09/30/2024
Обща сума на финансиране: 250,000.00 €

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Партньорство

🇨🇿 Evropska Rozvojova Agentura, s.r.o.
🇨🇾 Synthesis Center For Research And Education Limited
🇪🇸 GEINNOVA
🇬🇷 Innovation Hive
🇳🇴 Prios Kompetanse AS
🇧🇬 Balkan Bridge
🇮🇹 Consorzio di ricerca Hypatia

Project's Social Media

Connecting Societies

Find Us

info@balkanbridge.eu

Copyright © 2022 BALKAN BRIDGE. All Rights Reserved.

Powered by Metaxa Eleftheria